Skip to main content

Pás Gweithgaredd
Unigolyn

Yn ddilys ar ddydd eu prynu yn unig ac ni ellir eu rhannu

6 credyd y person £17.45
8 credyd y person £22.00
10 credyd y person £26.95

Pás Gweithgaredd Teulu/Grŵp

Yn ddilys am 6 mis ac fe ellir eu rhannu (archebwch ymlaen llaw ar-lein i arbed 5%)

30 credyd £79.95
40 credyd £105.50
60 credyd £155.00
100 credyd £249.95

Dim credydau ar ôl? Dim problem! Ychwanegwch gredydau at eich pás am £2.95 yr un.

Gweithgareddau seiliedig ar gredyd

Naill ai defnyddiwch eich credydau NEU fe allwch dalu ar wahân am y gweithgareddau canlynol. Tapiwch enwau’r gweithgareddau am fanylion llawn!


Gwisgwch esgidiau synhwyrol sy’n wastad a chaeedig os gwelwch yn dda er mwyn sicrhau eich bod yn gallu cymryd rhan ym mhob gweithgaredd.

Gweithgaredd Credydau Pris Manylion

Golff Antur

2

£8.00

Ar agor drwy'r flwyddyn!

Ar gyfer
3 oed + / dan 16 - cwmni oedolyn yn angenrheidiol

Golff Pitsio a Phytio

3

£8.50

Ar agor drwy'r flwyddyn!

Ar gyfer
6 oed+ / dan 12 - cwmni oedolyn yn angenrheidiol

Gwibgartio Hŷn

4

£10.95

Ar agor drwy'r flwyddyn!

14 oed+ a 1.5m+

Dim esgidau agored / crocs neu sodlau

Gwibgartio Iau

2

£6.50

Ar agor drwy'r flwyddyn!

6 – 13 oed a 1.18m+

Dim esgidau agored / crocs neu sodlau

Saethyddiaeth

1

£5.50

Ar agor drwy'r flwyddyn!

6 oed +

Saethu Pistol

1

£5.50

Ar agor drwy'r flwyddyn!

6 oed +

(Goruchwyliaeth oedolyn yn hanfodol ar gyfer plant dan 14)

Saethu Clai Laser

1

£5.50

Ar agor drwy'r flwyddyn!

6 oed +

Llwybr Rasio
‘Pembs’

1

£4.75

Ar agor drwy'r flwyddyn!

4 oed +

Chwarae Meddal ‘Indiana’

2

£5.25

Ar agor drwy'r flwyddyn!

Babanod sy’n cerdded i tua 8 oed /

Nodwch amserau ein sesiynau dyddiol

Cerdded ar y Dŵr

2

£6.25

Ar agor!

5 oed +

Cychod Bwmper

1

£5.75

Ar agor!

6 oed + a 1.1m+ i reidio ar ei ben ei hun (rhaid i blentyn dan 6 allu eistedd yn ddiogel ar y sedd a reidio gydag oedolyn)

Pêl-feddal / Pêl-fâs

1

£5.50

Ar agor!

6 oed+ ar gyfer Pêl- feddal / 10 oed+ ar gyfer Pêl-fâs (tywydd yn caniatau)

 

Lleolir y gweithgareddau canlynol ‘ochr draw’r ffordd’ a cheir mynediad iddynt drwy ddefnyddio ein tanffordd ddiogel:

 

Gweithgaredd

Credydau

Pris

Manylion

Chwarae Antur ‘Merlin’

AM DDIM

AM DDIM

Ar agor drwy’r flwyddyn!

2oed + (angen goruchwyliaeth)

Clustogau Neidio Enfawr

1

£5.25

Ar agor drwy’r flwyddyn!

3 oed+ (tywydd yn caniatau)

Drysfa Glawdd

1

£5.75

Ar agor drwy’r flwyddyn!

3 oed + / dan 10 -cwmni oedolyn yn angenrheidiol

Ysgol Yrru’r Plantos

1

£5.25

Ar agor drwy’r flwyddyn!

3 – 10 oed

Pedlers Dŵr

1

£5.25

Ar agor drwy’r flwyddyn!

3 – 10 oed

‘Land Rovers’ 4 x 4
i’r plantos

1

£5.50

Ar agor drwy’r flwyddyn!

5 – 12 oed

Llithren y Ddraig

1

£5.50

Ar agor drwy’r flwyddyn!

6 oed + / Dim esgidiau agored, crocs neu sodlau / argymhellir gwisgo llewys hir a throwsus

Gwifren Wib

2

£7.25

Ar agor!

8 oed + / 120kg (mwyafswm) / 1.1m a throsodd / Dim esgidiau agored, crocs na sodlau

Argymhellir gwisgo llewys hir a throwsus

Gwiriwch yr hysbysfwrdd ar gyfer argaeledd heddiw

Gall y weithgaredd gael ei heffeithio gan wyntoedd cryfion, mellt a tharanau

'Powerfan'

2

£7.25

Ar agor!

8 oed + / 120kg (mwyafswm) / 1.1m a throsodd / Dim esgidiau agored, crocs na sodlau

Argymhellir gwisgo llewys hir a throwsus

Gwiriwch yr hysbysfwrdd ar gyfer argaeledd heddiw

Gall y weithgaredd gael ei heffeithio gan wyntoedd cryfion, mellt a tharanau

Cwrs Ystwythder Ci

1

£4.50

Ar agor drwy’r flwyddyn!

Allweddi ar gael o Gaban ‘Tree Tops’ (blaendal £5)

Llithren Aer

1

£5.25

Ar agor!

2 – 10 oed (tywydd yn caniatau)

Brwydrau Dŵr

1

£4.25

Ar agor!

3 oed +

Trên Casgen

1

£5.25

Ar agor!

Gwyliau Ysgol a phenwythnosau’n unig o 2 o’r gloch – tywydd yn caniatau

3 oed +

'Masterblaster'

1

£5.25

Ar agor yn ystod mis Gorffennaf ac Awst

Gêmau am 2 y.p. a 4 y.p. bob dydd yn ystod gwyliau’r ysgol a phenwythnosau’n unig yn gynnar fis Gorffennaf

3 – 10 oed

Gweithgareddau Di-gredyd

Cynigiwn y gweithgareddau canlynol ar wahân i’n trefniant Pás Credydau – cliciwch ar enw’r weithgaredd i gael manylion llawn:

⭐ Dihangfa Fawr Dinbych-y-pysgod

Llwybr ‘Tree Tops’ Iau ac Hŷn

Parth Pêl-baentio Heatherton

Maes Ymarfer Golff

Llain Bowlio Dan do

Nodwch bod rhai gweithgareddau’n ddibynnol ar y tywydd ac fe gadwn yr hawl i ddileu unrhyw weithgaredd yn ddirybudd – cadwch lygad ar gyhoeddiadau os gwelwch yn dda. Gall amserau cau amrywio yn unol â’r tywydd a’r tymor.

Sylwer bod gan rai weithgareddau gyfyngiadau oed, taldra a phwysau er budd eich diogelwch chi.

Contact Us

Have a question or to book credit passes online before you arrive?

Cookie Notice

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Back to top